Vi lider alle under finanskrisen, men nogle betaler en højere pris end andre. F.eks. Amagerbankens kunder, der har været udsat for meget i de seneste uger.

Nu kommer Grand Teatret i København til undsætning med gratis visning af ‘Inside Job’, der stiller skarpt på finanskrisen og de mennesker, som bærer hovedansvaret for dens opståen. Flere af krisens opmænd arbejder nu som finansielle rådgivere for Præsident Obama, så egentlig er der tale om lidt af en gyser.

‘Inside Job’ præsentere sin ‘case’ så overbevisende, at det ellers meget konservative amerikanske filmakademi netop har tildelt filmen en Oscar for ‘Årets Bedste Dokumentarfilm’ – som en pendant til den pris, som den i øvrigt stærkt faktabaserede ‘Kongens store tale’ vandt på fiktionsområdet.

For os almindeligt finanskrise-ramte har ‘Inside Job’ regulær premiere torsdag den 31. marts. Amagerbankens kunder kan imidlertid se filmen ved en matinéforestilling allerede nu lørdag. Mod fremvisning af Dankort udstedt af Amagerbanken uddeles max. 2 billetter pr. person – kvit og frit og efter først-til-mølle-princippet.

Forestillingen finder sted lørdag den 12. marts kl. 9.30 i Grand Teatret, Mikkel Bryggers Gade 8, 1460 København K

Billetter bestilles på www.grandteatret.dk under ’Genvej til billetbestilling’. Eller på billettelefon 33151611. Bestilte billetter afhentes senest dagen før.

2 KOMMENTARER